Verantwoording beleid en jaarverslag

Stichting PHA is een ANBI instelling is (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nieuwe regelgeving (m.i.v. 2014) verplicht ons om het jaarverslag, de jaarrekening, informatie over het te voeren beleid  en het beloningsbeleid op deze website te publiceren.

 

Jaarverslag

 

 

Visie

Stichting Pulmonale Hypertensie Nederland, PHA NL wil het welzijn van lotgenoten bevorderen. Het behartigen van belangen van lotgenoten door informatie te verstrekken en zo mensen met Pulmonale Hypertensie meer zelfstandigheid te bieden is één van onze doelstellingen.

Door te coöpereren met andere patiëntenverenigingen wil PHA NL onder andere meer onderzoek en nationale bekendheid van Pulmonale Hypertensie ondersteunen. Onze functie is het verhogen van de levenskwaliteit van lotgenoten en hun vertegenwoordigen in de ontwikkeling van het zorgbeleid in Nederland.

Hierbij is het doel om lotgenoten bij elkaar te brengen en gebruik te maken van expertise om de zorg op het gebied van Pulmonale Hypertensie beter te maken.  

PHA NL fungeert als intermediair tussen lotgenoten, medici, farmacie en betrokken instanties. Deze en andere samenwerkingsverbanden moeten waarborgen dat voor mensen met een zeldzame aandoening als Pulmonale Hypertensie de zorg is die zij verdienen.

 

Beloningsbeleid

De Stichting Pulmonale Hypertensie Nederland is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers en de bestuursleden krijgen hun onkosten en reiskosten vergoed. 

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap