Testament/Schenkingen/Belasting

U kunt al tijdens uw leven laten blijken dat u het werk van Stichting Pulmonale Hypertensie  belangrijk vindt. Dat kan door (een deel van) uw geld of bezittingen aan de Stichting na te laten. Om Stichting Pulmonale Hypertensie iets na te laten, moet u bij de notaris een testament laten opstellen. Hiermee bepaalt u zelf wat er na uw dood met uw geld en bezittingen gebeurt. Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Dit zijn uw familieleden en indien deze er niet (meer) zijn, gaat alles naar de Staat.

 

Testament 

Vormen van nalaten

U bepaalt zelf welk deel van uw nalatenschap naar Stichting Pulmonale Hypertensie gaat. U kunt uw testament op twee manieren nalaten:

 

Erstelling

Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen zoals de Stichting PHA benoemen. Stel, u bepaalt in uw testament dat uw drie neven ieder 25% van uw nalatenschap ontvangen en dat de overige 25% van uw nalatenschap naar de Stichting PHA gaat. In dat geval ontvangt de Stichting PHA 25% van de opbrengst van al uw bezittingen.

 

Legaat

Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald bezit dat u nalaat aan Stichting Pulmonale Hypertensie. Dat kan gaan om bijvoorbeeld sieraden, een woning, een kunstwerk of een caravan. U kunt uw kinderen als erfgenaam benoemen in uw testament, en daarnaast een vast geldbedrag of een specifiek bezit nalaten aan Stichting Pulmonale Hypertensie. Dit zou u als volgt kunnen formuleren in uw testamant: "Hierbij legateer ik, vrij van rechten en kosten, een legaat aan de Stichting Pulmonale Hypertensie (PHA Nederland), Helderseweg 28, 1817 BA Alkmaar,  ter grootte van ....".

 

Erfbelasting

Als iemand iets van u erft, dan wordt daarover belasting geheven. Dat heette vroeger successierechten en heet nu erfbelasting. Omdat Stichting Pulmonale Hypertensie door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is erkend, is alles wat u de Stichting nalaat vrij van belasting. Dat betekent dat van uw nalatenschap 100% kan worden gebruikt in onze strijd tegen zeldzame longziekten. 

 

Heeft u Stichting Pulmonale Hypertensie al opgenomen in uw testament of overweegt u dit binnenkort te doen? Dan horen wij dat graag van u zodat wij u hiervoor nu, bij leven, al kunnen bedanken. Wilt u meer informatie? Vult u dan het contactformulier in.

 

Schenkingen

Periodieke schenkingen

U kunt ook een periodieke gift doen (voor bijvoorbeeld vijf achtereenvolgende jaren). Het vastleggen bij de notaris hoeft niet meer, u vult via de website van de Belastingdienst het formulier 'periodieke giften' in.  Het voordeel van een periodieke gift is dat Stichting Pulmonale Hypertensie zeker is van vaste inkomsten, terwij het u (meer) belastingvoordeel kan opleveren.  
In het formulier an de belastingdienst wordt dan gevraagd om een RSIN nummer (van de Kamer van Koophandel) in te vullen, dat is 812595518.

 

Voorbeeld belastingvoordeel periodieke gift

Stel u verdient €60.000 per jaar en schenkt €1000 aan een goed doel. Daarvan is €600 (1% van het inkomen) niet aftrekbaar. Omdat u 52% belasting betaalt, betaalt u door de gift €208 (52% van €400) minder belasting. Smeert u die gift uit over vijf jaar (jaarlijks €200) en legt u deze vast in een overeenkomst, dan krijgt u in totaal €520 belasting terug. De periodieke schenking levert dan dus €312 extra belastingvoordeel op ten opzichte van een schenking ineens. U kunt dan ook besluiten dit belastingvoordeel te ‘delen’ met de instelling aan welke u schenkt. Dat is nog eens een win-win situatie!

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap