Alles over SEPA en IBAN

In 2014 gaat heel Nederland over op de Europese standaard voor betalingsverkeer: SEPA. Zowel bedrijven, verenigingen en organisaties als iedereen met een bankrekening moet een aantal zaken weten en aanpassen als het gaat om het kunnen innen van betalingen als het doen ervan.


SEPA, wat is dat?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Het betekent dat alle betalingen voortaan volgens Europese richtlijnen moeten gebeuren. Dit geldt voor alle 32 landen in Europa, dus ook voor ons land. Per 1 februari 2014 gaat Nederland over op SEPA.


Wat verandert er voor u?

Stichting PHA Nederland helpt u zoveel mogelijk op weg. Heeft u als donateur reeds een machtiging aan ons afgegeven? Wij zetten die voor u om naar een SEPA-incasso. Aan de machtiging verandert voor u niets, alleen uw afschrift ziet er iets anders uit. Per 1 februari 2014 kunt u voor donaties alleen nog ons IBAN rekeningnummer gebruiken.


Wat is een IBAN rekeningnummer?

Met de invoering van SEPA veranderen alle bankrekeningnummers in IBAN rekeningnummers. Dat is een langer rekeningnummer dan u gewend bent. Het bestaat uit 18 tekens: een landcode (NL voor Nederland) gevolgd door een tweecijferig controlegetal en een viercijferige bankcode (gevolgd door een of meer nullen). Daarna komen de cijfers van het oude rekeningnummer.


Wilt u een donatie doen aan Stichting PHA Nederland? Gebruik dan het IBAN rekeningnummer:

NL17 RABO 0129 1846 40

 

Wilt u weten wat uw IBAN rekeningnummer is? Neem dan contact op met uw bank of kijk op uw bankafschrift of internetbankieromgeving.

Wilt u meer weten over IBAN? Ga dan naar overopiban.nl.


SEPA incasso

Als u donateur bent van Stichting PHA Nederland en u heeft ons reeds gemachtigd om via een automatische incasso uw bijdrage af te laten schrijven, dan zet de Stichting PHA Nederland deze voor u naar een SEPA-incasso. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Hierbij houden wij het bedrag en de betaalfrequentie hetzelfde zoals dat nu ook is. Er verandert dus niets voor u. Alleen de tekst op uw bankafschrift zal er anders uitzien. Op het afschrift zal onder andere uw mandaatnummer komen te staan. Dit is het nummer van de machtiging die u aan ons heeft gegeven. Dit nummer kunt u gebruiken als u vragen heeft over uw machtiging. De afschrijving van uw bijdrage vindt plaats op de laatste vrijdag van het kwartaal. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap