Steun ons en word donateur

Wordt donateur van de Stichting PHA. Want alleen dan kunnen we strijden voor een beter leven met PH en onderzoek stimuleren. Zo wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken en de behandeling van PH.  Ook geven we voorlichting en adviseren we over het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven. We organiseren onder andere lotgenotencontacten en informatiebijeenkomsten over medicijnen.


U kunt op verschillende manieren de Stichting PHA financieel steunen:

 • Donateur worden. Dit kan als patiënt, of als sympathisant
 • Geld nalaten aan de Stichting PHA
 • Een periodieke schenking doen
 • Een sponsoractie starten
 • Een gift naar aanleiding van een gebeurtenis

 

Bankrekening:

NL17 RABO 0129 1846 40

 

Wij kunnen u desgewenst een nota sturen. Vult u dan het contactformulier  in. 
 
Uw gift gift is aftrekbaar mits deze aan de volgende, door de overheid bepaalde, voorwaarden voldoet:

 • Het bedrag moet minimaal 1% van het onzuiver inkomen bedragen met een minimum van € 60,-;
 • Het maximaal aftrekbare bedrag is 10% van het onzuiver inkomen;
 • Bijdragen zijn alleen aftrekbaar in het jaar van de daadwerkelijke schenking.
 • U kunt ook een periodieke schenking doen voor vijf jaar. Vastleggen bij de notatris hoef niet meer. 

Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie. 

 

De Stichting PHA is door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als een algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent voordelen, zowel voor de Stichting PHA als voor u als donateur:

 • De Stichting PHA hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bron: Belastingdienst

Meer over Steun ons en word donateur

Onze contact- en adresgegevens

Stichting PHA Nederland

Bezoekadres:
Stationsplein 127
3818 LE Amersfoort

Postadres:
Postbus 627
3800 AP Amersfoort


Tel: 033-4341270
Website: Pha-nl.nl
Email: Info@pha-nl.nl

 

Bankrekening:
NL17 RABO 0129 1846 40

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap