Organisatie en bestuur

Stichting PHA Nederland

Website: Pha-nl.nl

Email: Info@pha-nl.nl

NL17 RABO 0129 1846 40
K.v.K. Amsterdam 34192275

De samenstelling is als volgt:

Naam Functie Email Telefoon
Louise Bouman Voorzitter

louisebouman@pha-nl.nl

06-36197754

Leny van der Steen Secretaris lenyvandersteen@pha-nl.nl 06-40702396
Annie van der Stoel Penningmeester  annievdstoel@pha-nl.nl 06-81566233
Dorien van Lindenberg Algemeen bestuurslid/ organisatie bijeenkomsten dorienvanlindenberg@pha-nl.nl 06-19041090
Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap