Experimentele behandeling

Mogelijk biedt uw arts u een zogenaamde experimentele behandeling aan in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt onderzocht of nieuwe medicijnen betere resultaten geven zoals minder bijwerkingen, vermindering van klachten of een betere levensverwachting. Deze onderzoeken worden volgens strenge wetenschappelijke normen getest. Om te waarborgen dat patiënten geen risico's lopen, zijn deze onderzoeken in de volgende fases opgbouwd:   

 

Fase I
Fase I onderzoek komt na onderzoek met dieren. Middelen die bij dieren niet teveel bijwerkingen hadden en wel enig effect op de mens, worden in Fase I onderzoek bij de mens getest. Het onderzoek richt zich hierbij vooral op de mogelijke bijwerkingen en niet zozeer op de behandeling zelf. Daarnaast wordt gekeken hoe het middel door het lichaam wordt afgebroken. Toediening van deze middelen is vaak in lage dosering. Een Fase I onderzoek is vooral gericht op het ontwikkelen van medicijnen voor de toekomst.

Fase II
Er zijn twee soorten Fase II onderzoeken:
'vroege' Fase II studies: Hierbij worden middelen onderzocht waarvan nog niet bekend is of ze werkzaam zijn. Met de dosering die in Fase I haalbaar is gebleken wordt getest of het middel werkt bij patiënten.
'late' Fase II studies: Hierbij is al wel bekend dat het om werkzame middelen gaat, maar wil men dat middel bijvoorbeeld onderzoeken in een bepaalde subgroep van patiënten of men wil onderzoeken hoe het middel het best toegediend kan worden. Ook kan in dit soort onderzoeken bekeken worden of een combinatie van reeds eerder aangetoonde werkzame middelen een nog beter effect heeft.
Als het middel bij Fase II onderzoek minstens zo werkzaam lijkt te zijn als de bestaande behandelingen, dan mag het middel door naar Fase III.

Fase III
In Fase III onderzoek wordt een nieuwe behandeling vergeleken met een bestaande (standaard) behandeling bij een aantal patiënten. Daarbij wordt gekeken naar verschil in bijwerkingen en/of werkzaamheid. Ook kosten kunnen bij de beoordeling worden meegenomen, als het verschil in werkzaamheid bijvoorbeeld maar klein is.
Als u meedoet aan Fase III onderzoek wordt er geloot in welke groep u valt: de standaardbehandeling of de nieuwe behandeling. U kunt dus niet zelf kiezen.

Registratie
Als een middel al deze fases goed doorkomt  dan kan het in een land worden geregistreerd. De beroepsgroep van artsen kan vervolgens besluiten om het middel of een combinatie van een aantal middelen tot de nieuwe standaard te verheffen.

Wel of niet meedoen
Op de pagina wetenschappelijk onderzoek / studies vindt u meer informatie over het al dan niet meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Meer over Wetenschappelijk onderzoek / studies

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap