Wetenschappelijk onderzoek / studies

Diverse academische ziekenhuizen doen mee aan internationale studies naar nieuwe medicijnen.  In diverse landen wordt dus tegelijkertijd aan dezelfde studie meegedaan. Niet iedereen kan meedoen aan een onderzoek, dat hangt van veel criteria af. Een arts kan u benaderen of u aan een studie wil meedoen, of u leest een oproep.  Wanneer u in aanmerking komt voor een nieuw medicijn in studieverband wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. Informatieverstrekking over het middel en de studieopzet. De behandelend arts geeft in een gesprek een toelichting op de studie en u krijgt een brief met meer informatie. Voor- en nadelen worden op een rij gezet. Verder krijgt u een bedenktijd (meestal 24 uur), waarin u de afweging om wel of niet mee te doen aan de studie samen met familie of vrienden kunt maken. De behandelend arts heeft geen persoonlijk voordeel van uw deelname aan een studie. Uw keus heeft dus geen invloed op de behandelrelatie met uw arts.

  2. Verlening van toestemming (informed consent). U verleent schriftelijk toestemming door een zogenaamde consent-verklaring te ondertekenen.

  3. Deelname aan de studie. Bij deelname aan een studie wordt een groot aantal zaken zeer regelmatig gemeten en vastgelegd. Bij de coördinatie van al deze onderzoeken speelt de researchverpleegkundige een grote rol. U maakt al tijdens de eerste dag van de studie kennis met hem of haar. De researchverpleegkundige vervult ook belangrijke rol bij de beantwoording van vragen over de studie.

Meer over Wetenschappelijk onderzoek / studies

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap