Revalidatie bij PH

Op lotgenotendag van 16 maart 2013 hield Dr. Otten een presentatie over longrevalidatie speciaal gericht op PH patiënten.

In het verleden is er nogal wat discussie over geweest of een revalidatie traject voor PH patiënten wel zinvol en gewenst was. Er zijn studies naar gedaan en uit een onderzoek in 2006 bleek dat de werking van revalidatie bij PH patiënten veelbelovende resultaten oplevert. De conclusie was dat training leidt tot verbetering van het uithoudingsvermogen en de spierkracht. Er werd door Schoondonck, centrum voor longrevalidatie in Breda, een uitgebreid protocol gemaakt voor behandeling van PH patiënten. Het program bevat zowel fysieke als psychologische training/behandeling.

 

Aan het slot van de presentatie van Dr. Otten ontstond er verwarring over het feit of deze behandeling nu wel of niet vergoed wordt door de verzekeraars. Omdat hier vanuit de zaal geen afdoende reactie kon worden gegeven, werd de discussie afgesloten met de mededeling dat e.e.a. nader zou worden toegelicht op de website.

Wij krijgen hier nu vragen over maar tot op heden hebben wij helaas nog geen duidelijkheid.

Feit is wel, dat de behandeling zoals het Schoondonck die aanbiedt niet vergoed wordt. Enkele PH centra verwijzen patiënten naar speciale fysiotherapeuten met de indicatie hartritmestoring. Dan wordt het wel vergoed.

 

Verder is er in de werkgroep PH (gezamenlijke PH-artsen) afgesproken dat men een protocol zal gaan opstellen, ongeveer zoals beschreven door Dr. Otten en dat aanbieden aan de verzekeraars met het verzoek dit voor PH patiënten op te nemen in de vergoedingen. Dit laatste zal wel een zaak van lange termijn worden want dit soort ambtelijke molens malen heel langzaam.

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap