Calciumantagonisten

Calcium en spieren
Calcium is een essentiële stof voor het behoud van het menselijk skelet en de tanden. Het speelt ook een rol in zenuw- en spierfunctie, bloedstolling en het transport van stoffen in de lichaamscellen. Met name de rol van calcium in spierfunctie is van belang bij PH. Er is een onderscheid tussen skeletspieren (voor beweging van bijvoorbeeld armen en benen) en gladde spieren (hartspier of spieren die de maagwand samentrekken). Skeletspieren bewegen zich willekeurig, gladde spieren onwillekeurig (daar heb je zelf geen invloed op).

 

Bloeddoorstroming van de longen
Glad spierweefsel bevindt zich ook in de longslagaders en heeft daar invloed op de bloeddoorstroming. Door een celverandering of celgroei in de longbloedvaten kan een verhoogde druk in de longslagaders ontstaan.

 

Vasoreactiviteitstest
Door middel van een vasoreactiviteitstest waarbij via een katheter de bloeddruk in de longslagader wordt gemeten. Hierbij wordt een speciaal medicijn via infuus gegeven of moet men een speciaal gas inademen. Hierdoor ontspannen de gladde spiercellen in de longslagader zich, zodat de holte van de slagader weer wijder wordt. Met de katheter wordt gemeten of de bloeddruk in de longslagader dan ook daalt. In maximaal 20% van de gevallen wordt een aanzienlijke daling van de druk gezien. Bij deze mensen is behandeling met een calciumantagonist te overwegen.

Calciumantagonisten
Om te kunnen samentrekken hebben gladde spiercellen calcium nodig. Calciumantagonisten remmen de instroom van calcium in de cel, zodat het samentrekken van de cel wordt verminderd. Hierdoor kan een aanzienlijke daling van de bloeddruk in de longslagader ontstaan.  Dit leidt tot een verbeterde bloeddoorstroming in de longen en heeft een gunstige invloed op kortademigheid en het leveren van inspanning. Slechts een kleine groep PH-patiënten komt voor calciumantagonisten in aanmerking. Hiervan heeft 50% langdurig profijt.

Steun ons!
Home | Colofon en privacy | Contact | Bovenkant pagina | Sitemap